Събиране на 15 лв. за училището

Здравейте,

на последната сбирка на училищното настоятелство поставихме въпроса за това, събраните пари да се използват директно за стаите, както беше изразено от родителите на родителската среща.

Така се реши, че ще се съберат пари за слагане на щори в класните стаи. Специално в стаята на нашите деца това е много необходимо, защото пролетта и есента в стаята става непоносимо топло. Надявам се, че ще одобрите тази идея и ще съберем парите.

Смисъл има само, ако дадат мнозинството от хората.

За съжаление не мога да се ангажирам със събиране на парите поради голямата ми натовареност в последно време, но може да помолим       г-жа Стоева или г-жа Бечева, които имат контакт с родителите. Би ли се ангажирал някой от родителите да събира тези пари или да помоли от името на всички учителките.

Искам да помоля всички, които видят родители от нашия клас, да говорят с тях по този въпрос и да започне събирането на парите, ако въобще има такава нагласа.

Сърдечни поздрави

Мария

Реклами