ПРОМЯНА НА ЧАСА ЗА ТРЪГВАНЕ НА ЕК СКУРЗИЯТА В ПОНЕДЕЛНИК 25.02.2013

Здравейте!
Вчера г-жа Стоева обяви 8,30 ч. събиране на децата в училище.
Днес беше уточнено, че децата трябва да са в училище в понеделник 25.02.2013 в 7,45 ч.
Тръгване в 8,00 ч.
С пожелание за хубава събота и неделя.
Даниела

Реклами

Картинен речник по английски

Пускам един линк, който може да е забавен за децата. По няколко думи да научат, пак е от полза.

http://esolhelp.com/online-picture-dictionary.html

Поздрави

Състезание по английски

На 20. 02. по графика на Съюза на българските начални учители има състезание по английски. Не знам обаче дали нашето училище участва в него. С този пост само напомням. Който иска, може да се поинтересува дали ще се събират пари и да сподели. 

Поздрави