Актуализираната програма за първия срок

Здравейте,

тази година пак имаме цветна програма с картинки благодарение на Руми. Можете и да си я принтирате вкъщи. Ще я намерите както досега в рубриката „Програмата за текущия срок“.

Поздрави

Advertisements

Родителска среща

Родителската среща на нашия клас ще бъде във вторник от 18 ч. 

Днес попитах г-жа Бечева и тя ми каза. Все пак информацията трябва да бъде потвърдена от г-жа Стоева. Погледнете в тефтерчетата на децата в понеделник. 

Поздрави

М. Ендрева

Входни тестове

Заб. Препечатано от сайта на училището.

Уважаеми родители,

Уведомявам ви, че от 20.09. до 15.10.2012 г. ще бъдат проведени тестове входно ниво за учениците от ІІ до ХІІ клас. За конкретните дати на тестовете по предмети ще бъдете уведомени от учениците. Процедурата по провеждането ще бъде следната:

1. Преподавателите предават на директора три варианта на тест по всеки учебен предмет. В деня на теста получават разпечатан един от вариантите, който е валиден за всички ученици от съответния клас. Целта на това провеждане е всички ученици да покажат реалните знания и да бъдат равнопоставени.

2. След проверка на тестовете на сайта на училището ще бъдат качени графики с резултатите по класове в сравнителен план.

3. На основата на показаните резултати всеки учител ще разработи програма за индивидуална работа с учениците, които показват значителни пропуски.
Нели Пейчева