Родителска среща

Следващото съобщение е публикувано на сайта на училището. 

Цит.: 

„Уважаеми родители,

родителските срещи за ІІ-ХІІ клас ще бъдат проведени в периода 24-28.09.2012 г. За датите и часовете ще бъдете уведомени допълнително.

Нели Пейчева

@ Може би госпожа Стоева ще ни уведоми за точната дата и час. 

Поздрави

Реклами