Неучебен ден, 6 март

Във вторник, на 6 март 2012 ще бъде неучебен ден за цялото училище, тъй като ще се чества годишнината на училището.

Вечерта ще има официално тържество (вж. предния пост).

Дано да има кой да гледа децата в този ден.

поздрави

мария

Реклами