По повод проект на МОМН

Здравейте,

на сбирката на училищното настоятелство през декември се обяви проект за намаляване на насилието и агресията при децата чрез ангажирането им в извънкласни дейности. Тези дейности ще са във формата на курсове както тези, на които записваме децата си (танци, шах, театрална школа, спортно ориентиране, екология, млад следотърсач, фотография и пр. са възможни кръжоци, ако има кой да ги предлага). Те ще бъдат финансирани от проекта, т.е. ще са безплатни за родителите.

Основният проблем беше, че няма достатъчно предложения за такива извънкласни занимания.  Доколкото си спомням сроковете (на 22. януари е имало съвет), вече трябва да е ясно какво се предлага и дали можем да запишем на нещо децата си по този проект. Учителят по карате обеща, че ще предложи няколко неща, между които се спомена и плуване. Също и театър Велинови ще предлагат записване в театралната си школа по проекта. (това обаче бяха предварителни очаквания и не е сигурно)

Ако някой има информация докъде е стигнал този проект и кои са възможните курсове за първи клас, може да го сподели тук или да попита госпожа Стоева, ако я види.

Аз не съм се виждала отдавна с нея и съм доста дезинформирана по всички въпроси, вкючително и за състезанието, което се е провело вчера. И въобще, в доста моменти от началото на първи клас вървя една крачка след случващото се и затова моля всички, които отварят този блог, да споделят информацията, която имат, за да е по-лесно на всички ни.

Ако смятате, че е по-удачно, можем да направим списък с мейлите, та да се информираме по този по-познат и прост начин.

Поздрави

мария ендрева